TurneringsAdmin

Registrering av spillerstall
Kontroll av klubbtilhørighet
Kontroll av at lisens er betalt (> 13 år

Gå til TurneringsAdmin

Retningslinjer Trønder Energi Serien