Trenere og lagledere må være registrert som medlem i klubben og betale kontingent. Se Medlemsinfo for informasjon om hvordan en melder seg inn.

Lagkonti

Det er opprettet én lagkonto per lag i klubben (gjelder fra det året spillerne fyller 11 år). Se mer informasjon her.

Systemer og nyttige lenker

Norges Idrettsforbunds systemer og Norges Håndballforbund hjemmeside gir trenere, lagledere og andre funksjoner i støtteapparatet hjelp og nyttig informasjon i den daglige oppfølgingen av lag og aktiviteter. Nedenfor finner dere lenker til noen av de viktigste systemene og informasjonskildene.

Turneringsadmin

Gjennom TurneringsAdmin kan du bl.a.

 • Melde på lag til turnering/​seriespill
 • Registrere spillerstall for dine lag
 • Kontroll av klubbtilhørighet
 • Rapportere Live om kamphendelser (mål, bestraffning osv.)
 • Rapporter som banedagbok og terminlister
 • Resultatregistrering
 • Søke om omberamming av kamper
 • Kontroll av at lisens er betalt (for spillere fra og med 13 år)

Gå til TurneringsAdmin

Støtte i forbindelse med deltakelse i Bringserien

Styret i Molde Håndballklubb bredde har besluttet å gi økonomisk støtte til klubbens lag som kvalifiserer seg til Bringserien, under forutsetning av at klubbens økonomien tillater det. 

 • Kvalifiserte lag vil motta støtte fra klubben på kr 20 000,- for reiser og opphold i forbindelse med Bringserie arrangementer. 
 • Klubben vil dekke halleie og dommerutgifter som påløper i forbindelse med ett hjemmearrangement i Bringserien, for kvalifiserte lag som får tildelt dette.
 • Kvalifiserte lag som søker om hjemmearrangement men får avslag, vil kunne søke støtte fra klubben for kompensasjon av inntektsbortfall.

Mer informasjon om Bringserien finner dere her: Bringserien