Informasjon til besøkende lag og publikum i forbindelse med Molde Håndballklubb breddes hjemmekamper

Molde Håndballklubb bredde gjennomfører sine hjemmekamper på følgende arenaer

(Trykk på aktuell arena for å få frem kart)

Smittevern

  • Hold deg hjemme hvis føler deg syk! Dette gjelder alle: spillere – trenere – lagledere – funksjonærer – tilskuere – osv.
  • Praktiser alltid god hånd- og hostehygiene på trening og kamp.
  • Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kampaktiviteten som foregår innenfor spillebanen.

De nasjonale smitteverntiltakene tillater maksimalt 50 personer på innendørs idrettsarrangement. Dette inkluderer spillere og tilskuere. Dommere, sekretariat, trenere, lagledere og arrangør (hallansvarlig, vakter, etc.) kommer i tillegg.

Bortelag kan delta på Molde Håndballklubbs arrangementer med 20 personer (spillere og tilskuere). 

Lagene oppfordres til å gi sjåfører tilgang til lagets tildelte tilskuerplasser. 

Lagene kan så lenge som arrangør ikke informerer om annet, gjerne filme/​streame kamper, og gjøre dette tilgjengelig for foreldre og andre. Hvis det av ulike årsaker ikke er ønskelig at kampen filmes/​streames, må dette avklares med arrangør (hallansvarlig eller lagleder) før kampen.

Alle personer som er tilstede i hallen under arrangementet må være registrert. Registreringen skjer ved inngangen til hallen. Molde Håndballklubb benytter egen elektronisk registrering med QR kode. Spillere, trenere og lagledere som er registrert på kamprapporten behøver ikke registrere seg.

Tilskuere skal ikke gå inn på tribune/​anvist område, før arrangør åpner for dette. Dette vil tidligst være 30 minutter før kamp. Etter kamp skal tilskuere forlate hallen så raskt som mulig (husk å ta hensyn til avstand). Tilskuere som skal se to etterfølgende kamper, kan forbli på tribunen. Alle andre må forlate hallen, før tilskuere til neste kamp slippes inn.

Tribuner er merket med 1 meter avstand mellom tilskuere. 

Kun spillere, trenere, dommere og andre i støtteapparatet har lov til å bevege seg inn på banen under hele arrangementet. Tilskuere skal kun oppholde seg på tribune, eller annet anvist område, når de oppholder seg i hallen.

Tilreisende lag skal kun benytte tildelt garderobe.

Vi oppfordrer til at spillere, støtteapparat og tilskuere ikke oppholder seg i arenaens fellesområder, bortsett fra når de ankommer og forlater hallen.

Arrangørens hallansvarlig og vakter benytter vester merket med Arrangør. Tilskuere, spillere og lagenes støtteapparat må etterkomme de beskjeder som gis av arrangør. Arrangør kan bortvise personer som ikke etterkommer beskjeder, eller ikke følger smittevernskravene.

Så lenge vi er pålagt smittevernskrav, vil det ikke tilbys kiosksalg på Molde Håndballklubb breddes arrangementer.