Bli medlem

Ønsker du å være medlem i Molde Håndballklubb bredde må du registrere deg på Min Idrett.

Her legger du inn navn, fødselsdato, adresseinformasjon og mailadresse. På medlemskap søker du opp Molde Håndballklubb og trykker «send søknad». 

Medlemskap

For å delta på klubbens treninger, kamper og andre aktiviteter, må man være medlem i klubben.
I tillegg må man betale kontingent, treningsavgift og andre pålagte avgifter. 

For sesongen 2018/19 er medlemskontingent satt til kr 350 pr år.
Trenings- og draktavgift for gitt årsklasse finner du i tabellen under.


TRENINGSAVGIFTDRAKTAVGIFT
Senior / G18 4500,- -
15/16 år3000,-700,-
13/14 år2600,-600,-
11/12 år2300,-600,-
10 år2000,-300,-
Mini 6 – 9 år1000,--

Det gis 50% søskenmoderasjon for yngre søsken. Eldste søsken betaler full treningsavgift.

Første års minispillere gis fritak for treningsavgift. 

Ved oppstart fra august til og med desember betales full treningsavgift. Ved oppstart fra januar og ut sesongen betales halv treningsavgift. Medlemskontingent og draktavgift må betales i sin helhet, uavhengig av innmeldingstidspunkt. 

Trenere og lagledere som har fått innvilget treningsavgift-fritak for eget barn, betaler kun drakt avgift og medlemskontingent for spilleren.

Fra og med 11 år er sort bortedrakt inkludert i draktavgiften.

Alle spillere, lagledere og trenere må betale medlemskontingent uansett andre fritak.

KLUBBANTREKK

Klubben ønsker at våre spillere benytter klubbantrekk når klubben representeres i ulike anledninger. Klubbutstyr fås kjøpt hos Sport 1 Roseby til rabattert pris. Sport 1 vil ved sesongstart arrangere egen «handledag» for Molde HK bredde sine medlemmer. 

Oversikt over hvilke klær som er i vår kolleksjon finner du her.

LISENS OG FORSIKRING

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet må løse lisens til Norges Håndballforbund (NHF) fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Ledere som føres på kamprapporten i NHFs kamptilbud plikter også å løse lisens. 

Lisensperiode er fra 1. september til 31. august hvert år. Lisens forfaller 1. September, og må være betalt for å kunne delta på treninger og spille kamper

Se handball​.no for mer informasjon om lisens og lisensbeløp for de ulike alderstrinn.

DUGNAD

Frivillighet og dugnad er en sentral del i driften av Molde Håndballklubb bredde. Dette er et viktig bidrag som gjør det mulig å drive klubben økonomisk.

UTMELDING

Utmelding av klubben gjøres via Min Idrett (fullversjon) eller ved å sende mail til kasserer@​moldehk.​no. I tillegg skal lagleder informeres.

Ved utmelding før 1. November vil 1/2 treningsavgift tilbakebetales.