Bli medlem

Ønsker du å være medlem i Molde Håndballklubb bredde, og ta del i klubbens aktiviteter, må du registrere deg på Min Idrett.

Når du registrerer deg må du legge inn navn, fødselsdato, adresseinformasjon og mailadresse. På medlemskap søker du opp Molde Håndballklubb og trykker «send søknad». 

Medlemskap

For å delta på treninger, kamper og andre aktiviteter, må en være registrert som medlem i klubben og betale kontingent, treningsavgift og andre pålagte avgifter. 

For sesongen 2024/25 er medlemskontingent satt til kr 400 pr år.

Treningsavgift for gitt årsklasse finner du i tabellen under. 

TRENINGS-
AVGIFT

MEDLEMS-

KONINGENT

Senior – G/J 204500,-400,-
15/16 år3600,-400,-
13/14 år3200,-
400,-
12 år2900,-
400,-
11 år2600,-
400,-
10 år2300,-
400,-

9 år

1300,-


400,-
Mini 6 – 8 år500,-
400,-

Det gis 50% søskenmoderasjon på treningsavgift for yngre søsken i samme klubb. Eldste søsken betaler full treningsavgift.

Nye medlemmer som starter opp etter årsskifte i en sesong betaler halv treningsavgift. Medlemskontingent må betales i sin helhet, uavhengig av innmeldingstidspunkt. 

Trenere og lagledere som har fått innvilget fritak for treningsavgift for eget barn, betaler kun kontingent for spilleren. Trenere og lagledere må være medlemmer i klubben og betale kontingent. 

Salg av toalettpapir

Klubben gjennomfører hvert år salg av toalett-/tørkepapir, hvor alle spillere fra jente/​gutt 10 år deltar. Se mer informasjon her.

Klubbantrekk

Klubben ønsker at våre spillere benytter klubbantrekk når klubben representeres i ulike anledninger. Klubbutstyr fås kjøpt hos Intersport Storsenteret til rabattert pris. Intersport vil ved sesongstart arrangere egen «handledag» for Molde HK bredde sine medlemmer. 

Oversikt over hvilke klær som er i vår kolleksjon finner du her.

Lisens og forsikring

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet må løse lisens til Norges Håndballforbund (NHF) fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Ledere som føres på kamprapporten i NHFs kamptilbud plikter også å løse lisens. 

Lisensperiode er fra 1. september til 31. august hvert år. Lisens forfaller 1. September, og må være betalt for å kunne delta på treninger og spille kamper.
For spillere født i 2011 vil første lisensforfall være 1.januar 2024. De betaler da halv lisens for sesongen 23/24, og fra 1. september 2024 betaler de full lisens.

Se handball​.no for mer informasjon om lisens og lisensbeløp for de ulike alderstrinn.

Spillere under 13 år er forsikret via Norges Idrettsforbunds (NIF) Barneidretts og klubbforsikring. Mer informasjon om denne finner dere her

Dugnad

Frivillighet og dugnad er en sentral del i driften av Molde Håndballklubb bredde. Dette er et viktig bidrag som gjør det mulig å drive klubben økonomisk. Foreldre/​medlemmer oppfordres til å delta på dugnader når dette etterspørres.

Inntekter fra dugnader går klubben eller til respektive lag. Klubben vil også tilby foreldre/​medlemmer å delta på dugnader hvor inntektene går spiller, når dette er tilgjengelig. Inntektene skal da benyttes til å dekke deltakelse på cuper eller lignende aktiviteter. 

Utmelding

Utmelding av klubben gjøres via Min Idrett (fullversjon) eller ved å sende mail til kasserer@​moldehk.​no. I tillegg skal lagleder informeres.

Ved utmelding før 1. November vil 1/2 treningsavgift tilbakebetales.