Det er opprettet én lagkonto per lag i klubben (gjelder fra det året spillerne fyller 10 år). De som ønsker å benytte seg av denne kan ta kontakt med kasserer for å få opprettet én eller flere brukere i Nettbedrift i Sparebanken Møre. 

Det er laget selv som har ansvar for pengene på egen lagkonto, og evt interne rutiner for dokumentasjon, da dette ikke inngår i klubbens regnskap. 

De spillerne som selger mer enn 10 sekker dopapir per sesong, får øremerket midler til spiller utbetalt på lagets konto (ref informasjonsside om dopapirdugnad). Lagleder må ha oversikt over hvilke midler som er øremerket hvilken spiller. Lagleder står helt fritt til å lage egen oversikt over spillmidler, men følgende mal kan benyttes dersom det er hensiktsmessig. 

Det er også opprettet et unikt vippsnummer per lagkonto, som kan benyttes ifm kiosksalg eller andre innbetalinger. Pengene kommer da direkte til lagets konto. Vær obs på at vipps trekker 1,75 % av beløpet i gebyr før utbetaling. Det er lagledere (evt øk.ansvarlig) som mottar oppgjørsrapport direkte på sin epost. Ta kontakt med kasserer@​moldehk.​no dersom det er ønskelig med plakater med QR-kode og vippsnummer. 

Kontonavn

Kontonummer

VippsnummerVippsplakat med QR kode
G20/​Herrer3905 11 91645725735Link til plakat
Gutter 2010/20113905 13 46894742555Link til plakat
Gutter 20123905 18 75099795624Link til plakat
Gutter 2013/20143905 18 17862778280Link til plakat

J20

3905 11 91637

717740Link til plakat

Jenter 2006

3905 11 91653

717742Link til plakat
Jenter 2007 3905 11 91661717738Link til plakat
Jenter 2008 3905 11 60774717731Link til plakat
Jenter 2009 3905 11 91696717739Link til plakat
Jenter 2010 3905 11 91726717743Link til plakat
Jenter 20123905 18 75102794652Link til plakat
Jenter 20133905 18 34082780242Link til plakat

Følg oppgitte steg for å få tilgang til lagkonto:

Steg 1

Send epost til kasserer@​moldehk.​no med følgende informasjon om bruker i Nettbedrift:

Navn:

Fødselsdato (NB: kun 6 siffer):

Epost:

Mobilnummer:

Kontonavn/​Lagnavn: (bruk navnene i tabellen over)

Steg 2

Send så sms med resten av fødselsnummeret (5 siffer) til 95226474 (Camilla Øien). Dersom det ikke er ønskelig å sende opplysninger på denne måten, kan dette utveksles per telefon etter nærmere avtale (etter utført steg 1).

Steg 3

Når dere får beskjed om at bruker er opprettet kan dere logge inn på Nettbedrift ved å gå på www​.sbm​.no, velg «logg inn» og Nettbedrift. 

Bankkort på lagkonto: 

Her er mer informasjon om evt bankkort på lagkonto: Avtale ifm bankkort på lagkonto