Det er opprettet én lagkonto per lag i klubben (gjelder fra det året spillerne fyller 11 år). De som ønsker å benytte seg av denne kan ta kontakt med kasserer for å få opprettet én eller flere brukere i Nettbedrift i Sparebanken Møre. 

Det er laget selv som har ansvar for pengene på egen lagkonto, og evt interne rutiner for dokumentasjon, da dette ikke inngår i klubbens regnskap.

Det er også opprettet et unikt vippsnummer per lagkonto, som kan benyttes ifm kiosksalg eller andre innbetalinger. Pengene kommer da direkte til lagets konto. Vær obs på at vipps trekker 1,75 % av beløpet i gebyr før utbetaling. Det er lagledere (evt øk.ansvarlig) som mottar oppgjørsrapport direkte på sin epost. Ta kontakt med kasserer@​moldehk.​no dersom det er ønskelig med plakater med QR-kode og vippsnummer. 

Kontonavn

Kontonummer

Vippsnummer
G20/​Herrer3905 11 91645725735
Lerøy gutter 183905 11 91629719767

Gutter 2009/2010

3905 11 91718718363

Jenter 2004

3905 11 91637

717740

Jenter 2005/2006

3905 11 91653

717742
Jenter 2007 3905 11 91661717738
Jenter 2008 3905 11 60774717731
Jenter 2009 3905 11 91696717739
Jenter 2010 3905 11 91726717743

Følg oppgitte steg for å få tilgang til lagkonto:

Steg 1

Send epost til kasserer@​moldehk.​no med følgende informasjon om bruker i Nettbedrift:

Navn:

Fødselsdato (NB: kun 6 siffer):

Epost:

Mobilnummer:

Kontonavn/​Lagnavn: (bruk navnene i tabellen over)

Steg 2

Send så sms med resten av fødselsnummeret (5 siffer) til 41677208 (Edle Helgheim). Dersom det ikke er ønskelig å sende opplysninger på denne måten, kan dette utveksles per telefon etter nærmere avtale (etter utført steg 1).

Steg 3

Når dere får beskjed om at bruker er opprettet kan dere logge inn på Nettbedrift ved å gå på www​.sbm​.no, velg «logg inn» og Nettbedrift. 

Bankkort på lagkonto: 

Her er mer informasjon om evt bankkort på lagkonto: Avtale ifm bankkort på lagkonto