Det er opprettet én lagkonto per lag i klubben (gjelder fra det året spillerne fyller 11 år). De som ønsker å benytte seg av denne kan ta kontakt med kasserer for å få opprettet én eller flere brukere i Nettbedrift i Sparebanken Møre. 

Det er laget selv som har ansvar for pengene på egen lagkonto, og evt interne rutiner for dokumentasjon, da dette ikke inngår i klubbens regnskap.

Kontonavn

Kontonummer

Herre3905 13 46894

Gutter 2003

3905 11 91629

Gutter 2004

3905 11 91645

Gutter 2009/2010

3905 11 91718

Jenter 2004

3905 11 91637

Jenter 2005/2006

3905 11 91653

Jenter 2007

3905 11 91661

Jenter 2008

3905 11 60774

Jenter 2009

3905 11 91696

Jenter 2010

3905 11 91726

Steg 1:

Send epost til kasserer@​moldehk.​no med følgende informasjon om bruker i Nettbedrift:

Navn:

Fødselsdato (NB: kun 6 siffer):

Epost:

Mobilnummer:

Kontonavn/​Lagnavn: (bruk navnene i tabellen over)

Steg 2:

Send så sms med resten av fødselsnummeret (5 siffer) til 41677208 (Edle Helgheim). Dersom det ikke er ønskelig å sende opplysninger på denne måten, kan dette utveksles per telefon etter nærmere avtale (etter utført steg 1).

Steg 3:

Når dere får beskjed om at bruker er opprettet kan dere logge inn på Nettbedrift ved å gå på www​.sbm​.no, velg «logg inn» og Nettbedrift. 

Bankkort på lagkonto: 

Her er mer informasjon om evt bankkort på lagkonto: Avtale ifm bankkort på lagkonto