For å kunne tilby et godt aktivitetstilbud til alle treningsgrupper/​lag, er klubben avhengig av inntekter. Klubbens viktigste inntekskilder er spillerbetaling, sponsormidler, grasrotandel, prosjekt tilhørighet og inntekter fra dugnader.

Som en del av spillerbetalingen har klubbens årsmøte besluttet at aktive spillere gis tilbud om å selge toalettpapir. Spillere som ikke ønsker å selge toalettpapir kan som et alternativ betale dette som et tillegg til treningsavgiften.

  • Alle spillere på lag fra og med 10 år bidrar med å selge 10 sekker dopapir og/​eller tørkepapir.
  • I familier hvor flere søsken spiller håndball i Molde Håndballklubb, skal det kun selges toalettpapir for et barn (fortrinnsvis eldste søsken, yngre søsken har fritak)
  • En kan velge å ta ut alle 10 sekker ved første utlevering i oktober, eller en kan dele opp og ta ut resterende sekker i februar (minimum 5 sekker må tas ut i Oktober)
  • Sekker med toalettpapir/​tørkepapir hentes av spiller/​foresatte på angitt tid og sted, og betales ved henting. Betaling kan gjøres med Vipps, kortautomat (kun debetkort) eller kontanter. Lagleder informerer om tidspunkt og sted god tid i forkant.
  • Det er mulig å selge mer enn 10 sekker. Kroner 150.- pr overskytende sekk går da til spillerkonto. Spiller betaler samme pris for alle sekker.
  • Lagleder kontakter spillere god tid i forkant av utleveringstidspunktet for å innhente antall sekker spilleren ønsker å hente ut.
  • For sesongen 2019/2020 er pris pr. sekk kroner 350.-.

Spillere som ønsker å betale tillegg til treningsavgiften i steden for å selge toalettpapir, kan velge å betale dette i 2 avdrag a kr. 750.-. Betaling kan gjøres i forbindelse med utlevering av toalettpapir, alternativt fakturert via MinIdrett.