Arrangørdagbok

Oversikt over kamper hvor Molde Håndballklubb har arrangementsansvaret finnes på handball​.no

Elektroniske kamprapporter

Alle kamprapporter elektronisk.

Elektroniske kamprapporter medfører at det ikke lenger føres kamprapporter på papir, men at disse isteden føres i den elektroniske løsningen «Håndball Live». Dette betyr samtidig at kampsekretariatet må ha tilgang på pc/​ipad eller lignende med internett-tilgang.

Det er utarbeidet veiledning til bruk av systemet som finnes på handball​.no.

Rutiner og ansvar hallansvarlig

 • Vaktmester Molde kommune har ansvar for å låse opp hall, slå på lys og sette frem og sikre at klokken er operativ. Ved kamper som starter tidlig (før kl. 10:00), bør hallansvarlig eller lagleder forsikre seg om at hallen blir låst opp og klargjort i tide.
 • Hallansvarlig har ansvar for å hente utstyrskoffert på klubbrommet på idrettens hus i god tid før første kamp. Hallansvarlig har ansvar for å overlevere utstyrskoffert til neste lag som har hallansvar, eventuelt låse inn utstyrskoffert på klubbrommet etter siste kamp. Sjekk arrangementslisten for å se hvem som har hallansvar før eller etter.
 • Utstyrskoffert skal inneholde
  • iPad med lader for LIVE rapportering
  • Timeoutkort
  • Rapporter til en av klubbens ledere hvis utstyr mangler eller ikke virker
 • Skal laget ha kiosk skal lagene bruke lagets vippsnummer
 • Hallansvarlig har ansvar for at sekretariat har iPad for LIVE registrering, at denne er riktig logget på og at aktuell kamp er klar for registrering (se egen beskrivelse av LIVE rapportering)
 • Hallansvarlig har etter kamp ansvar for at utstyr legges tilbake i utstyrskoffert, at benker, stoler o.l. settes tilbake og at søppel legges i tilgjengelige søppelbeholdere i hallen (vaktmester har ansvar for å fjerne søppel etter at dagens kamper er ferdige.

Orden og adferd

 • Hallansvarlig kan vise bort personer som har uakseptabel atferd fra hallen 
 • Hallansvarlig har fullmakt til å bestemme hvor publikum skal oppholde seg under og mellom kamper

Se også foreldrevettregler

Nyttige lenker og kontakter

Håndball Live

Arrangementsdagbok

Utleiekalender Molde kommune

Vaktmester Molde kommune – 948 43 505