Molde Håndballklubb jobber aktivt for å gi dommere gode utviklingsmuligheter i klubben. Våre dommere er god samling av de aller ferskeste dommerene, til de med flere års erfaring og dommer utdanning.