Støtt Molde Fotballklubb og støtt samtidig Molde Handballklubb bredde

Nesten for godt til å være sant. Kjell Inge Røkke gir med sitt selskap TRG inntil 25 millioner kroner til lag og organisasjoner som selger sesongkort til kampene på Aker Stadion.

Når du kjøper sesongkort gjennom Prosjekt Tilhørighet, gir TRG bortimot tilsvarende sum til den organisasjonen som du velger og som står ditt hjerte nærmest. Summen blir bestemt av hvor ofte du kommer på kamp, men minimum 80% av verdien på sesongkortet blir tildelt.

Ved å velge Molde Håndballklubb bredde når du kjøper sesongkort, gir du et viktig bidrag til vårt arbeid for barn og unge som ønsker å spiller håndball.

Vi ønsker samtidig å takke alle firmaer og privatpersoner som valgte å støtte oss i fjor.

Les mer på Prosjekt Tilhørighets sider på våre sider eller på Molde Fotballklubbs sider

Se video om prosjekt tilhørighet