Årsmøte for 2023 i Molde HK avholdes onsdag 20. Mars 2024 kl. 18:00 Idrettens Hus – møterom 1

Årsmøtet avholdes onsdag 20.mars 18:00, Idrettens Hus.

Saker et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret i MHK senest og innen 6. mars til bredde@​moldehk.​no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på hjemmesiden senest en uke før årsmøtet avholdes.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Molde Håndballklubb i minst én måned, fylle 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til MHK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Årsmøtedokumenter:

- Saksliste Årsmøte 2023
- Mhk årsmelding 2023
- Årsregnskap MHK 2023
- MHK årsmelding breddelag 2023
- Budsjett 2024

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i MHK