Det avholdes årsmøte 2018 onsdag 13. Mars kl. 18:00 hos Økonomisenteret, Fannestrandvegen 55.

NB! Møtetidspunkt er endret fra onsdag 6. Mars kl 18:00 til onsdag 13. Mars samme tid.

Registrering av stemmeberettigede fra 17:45 til 18:00.

Sakliste

Årsmelding 2018

Årsmelding breddelag

Årsregnskap 2018

Revisjonsrapport 2018

Budsjett 2019

Innstilling valgkomite