DENNE SIDEN ER UNDER KONSTRUKSJON

Arrangering av hjemmekamper

Molde Håndballklubb arrangerer sine hjemmekamper i Molde Arena (Molde Arena A, Molde Arena B, Rekneshallen) og Fuglsethallen. Ansvaret for arrangementene tildeles av regionen i starten av sesongen.


Arrangørdagbok

Oversikt over kamper hvor Molde Håndballklubb har arrangementsansvar for finnes på handball​.no

Elektroniske kamprapporter

Fra sesongen 2018/2019 føres alle kamprapporter elektronisk.

Elektroniske kamprapporter medfører at det ikke lenger føres kamprapporter på papir, men at disse isteden føres i den elektroniske løsningen «Håndball Live». Dette betyr samtidig at kampsekretariatet må ha tilgang på pc/​ipad eller lignende med internett-tilgang.

Det er utarbeidet veiledninger til bruk av systemet, se vedlegg.

Rutiner og ansvar hallansvarlig

 • Vaktmester Molde kommune har ansvar for å låse opp hall, slå på lys og sette frem og sikre at klokken er operativ. Ved kamper som starter tidlig (før kl. 10:00), bør hallansvarlig eller lagleder forsikre seg om at hallen blir låst opp og klargjort i tide.
 • Hallansvarlig har ansvar for å hente utstyrskoffert på klubbrommet (gamle stadion, samme inngang som skytterbanen) i god tid før første kamp. Hallansvarlig har ansvar for å overlevere utstyrskoffert til neste lag som har hallansvar, eventuelt låse inn utstyrskoffert på klubbrommet etter siste kamp. Sjekk arrangementslisten for å se hvem som har hallansvar før eller etter.
 • Utstyrskoffert skal inneholde
  • iPad med lader for LIVE rapportering
  • Timeoutkort
  • Rapporter umiddelbart til en av klubbens ledere hvis utstyr mangler eller ikke virker
 • Skal laget ha kiosk skal betalingsterminal og pengeskrin hentes på klubbrommet (NB! pengeskrinet tømmes regelmessig og vil kun inneholde et minimum av vekslepenger)
 • Hallansvarlig har ansvar for at sekretariat har iPad for LIVE registrering, at denne er riktig logget på og at aktuell kamp er klar for registrering (se egen beskrivelse av LIVE rapportering)
 • Hallansvarlig har etter kamp ansvar for at utstyr legges tilbake i utstyrskoffert, at benker, stoler o.l. settes tilbake og at søppel legges i tilgjengelige søppelbeholdere i hallen (vaktmester har ansvar for å fjerne søppel etter at dagens kamper er ferdige. 

Orden og adferd

 • Hallansvarlig kan vise bort personer fra hallen som har uakseptabel adferd
 • Hallansvarlig har fullmakt til å bestemme hvor publikum skal oppholde seg under og mellom kamper, og.…… 
 • Hallansvarlig

Se også foreldrevettregler

Nyttige lenker og kontakter

Brukerveiledning LIVE

Arrangementsdagbok

Utleiekalender Molde kommune

Vaktmester Molde kommune – 948 43 505