Informasjon og retningslinjer for smittevern som gjelder for gjennomføring av aktiviteter i klubbens regi

 • Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid. Dette gjelder alle grupper: Spillere – trenere – lagledere – funksjonærer – tilskuere – osv.
 • God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp – alltid.
 • Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kampaktiviteten som foregår innenfor spillebanen – alltid.

Håndballforbundet har utarbeidet en protokoll for barne- og ungdomshåndball. Det er viktig at lagledere, trenere, hallansvarlige og andre med funksjoner rundt lag/​klubb setter seg grundig inn i denne. 

Rapportering

Alle situasjoner hvor det oppdages koronasmitte / covid-19 i tilknytning til klubbens aktiviteter eller hos klubbens aktive medlemmer, skal umiddelbart rapporteres til klubbens ledelse. Klubbens ledelse har ansvar for å kontakte kommunens relevante instanser.

Klubbens ledelse skal umiddelbart kontaktes i alle tilfeller hvor koronasmitte / covid-19 er påvist hos..

 • ..aktive spillere, trenere, lagledere eller andre i lagets støtteapparat
 • ..familie, medlemmer av samme husstand eller andre i nærkontakt med nevnte personer
 • ..møtende lag eller møtende lags støtteapparat
 • ..publikum på hjemme og bortekamper

Rapportering skal skje til en av følgende personer via telefon

Tom Arne Utnes (styrets leder)

413 62 586

Egil Gussiås (styremedlem / arrangement)

951 98 989

Erlend Saltnes (styremedlem / arrangement)

909 76 683

Audun Gjerde (nestleder)

469 20 317

Smittevernsrutiner før kamper og arrangement

Molde Håndballklubb bredde gjennomfører hjemmekamper med publikum, i de hallene dette lar seg gjøre med hensyn til smittevern.

Klubbens retningslinjer for kamper og arrangement baserer seg på håndballforbundets veileder. Lagledere, trenere, hallansvarlige og andre med funksjoner/​ansvar i forbindelse med kamper og arrangement, må sette seg grundig inn i veilederen.

 • Hallansvarlig på arrangerende lag fungerer som smittevernsansvarlig mens arrangementet pågår. Ansvaret kan delegeres til en annen person. 
 • Smittvernsansvarlig har ansvar for at arrangementet gjennomføres i henhold til håndballforbundets veileder, klubbens retningslinjer og kommunens/​utleiers retningslinjer.
 • I tillegg til smittevernsansvarlig må laget stille med tilstrekkelig personer for å sikre gjennomføring i henhold til veileder og retningslinjer. Det skal til enhver tid være minimum 2 smittevern-/arrangementsansvarlige i hallen.
 • Hallansvarlig og lagleder med ansvar for arrangement skal i god tid sette opp liste over foreldre/​andre med ansvar for oppfølging av smittevernsrutiner under arrangement.
 • Smittevernsansvarlige har ansvar for at det finnes håndsprit/​antibakteriell spray i hallen under arrangementet.
  • Håndsprit/​antibakteriell spray finnes på klubbrommet (Idrettens hus). Disse skal settes tilbake etter bruk.
 • Hvis arrangement ikke kan gjennomføres i henhold til veileder og klubbens retningslinjer, skal det gjennomføres uten publikum i hallen.
 • Det vil ikke bli satt opp kiosksalg så lenge klubben må oppretteholde smittevernsreglene.
 • Det er utarbeidet en egen informasjonsside for gjestende lag og publikum. Lagleder har ansvar for å sende ut lenke til denne til lagleder for gjestende lag og til egen foreldregruppe (legg den gjerne ut på lagets facebook-side )

Smittevernsrutiner under kamper og arrangement med publikum i hallen

 • Alle med ansvar i for smittevern/​hall skal benytte egen vest merket arrangør, under hele arrangementet. Disse finnes på klubbkontoret. 
 • Ved inngang til hall skal det festes A3 plakater med QR kode og instrukser godt synlig. Disse finnes i arrangementskoffert.
  • Plakatene er tilpasset de ulike hallene. Vær nøye med å benytte riktige plakater
 • Alle som befinner seg i hallen (bortsett fra spillere, trenere og dommere) skal registreres ved ankomst. Se eget avsnitt lengre nede.
 • Det skal til enhver tid være en person som passer inngangen, og som hjelper til med registrering. Rett før kamp, når publikum ankommer, anbefales det at 2 personer passer inngangen.
 • Håndsprit skal finnes tilgjengelig ved inngang til hall. Publikum og andre skal oppfordres til å benytte dette.
 • Kommunen har ansvar for at håndsprit e.l. er tilgjengelig ved inngangen til anlegget
 • Antibakteriell spray benyttes til å rengjøre spillerbenker, sekreteriatbord, berøringsflater i garderobe og andre aktuelle berøringsflater. Dette skal skje før og etter kamp.
 • Hvis lagene bytter side, skal spillerbenker rengjøres med antbakteriell spray i pausen.
 • Spillere og støtteapparat skal holde en meter avstand på lag-/spillerbenk. Hvis dette ikke lar seg gjøre, skal flere stoler/​benker hentes inn (ta eventuelt kontakt med vaktmester)
 • Alle med smittevern-/arrangøransvar skal til enhver tid oppfordre til at alle holder en meter avstand. Dette gjelder også innenfor familie/​husstand.
 • Smittevern/-arrangøransvarlig kan bortvise personer som ikke forholder seg til smittevrensreglene.
 • Når anbefalt maksantall for hall er nådd, skal ikke flere personer slippes inn i hallen.
 • Nær familie (foreldre, søsken, besteforeldre) til hjemme- og bortelag, samt bortelagets sjåfører har prioritet. 

Registrering av publikum under arrangement

Alle som er til stede i hallen skal være registrert med unntak av de som er registrert på kamprapporten. Det inkluderer også smittevernsansvarlige/​hallansvarlige eller andre som bidrar til arrangementet.

Der er opprettet en egen registreringsapp med tilhørende QR kode per hall. 

 • Idrettens hus
 • Molde Arena A
 • Molde Arena B
 • Rekneshallen
 • Fuglsethallen

Hvis både Arena A og B benyttes for samme arrangement, skal registrering for Arena A benyttes.

I arrangementskoffertene finnes laminerte ark med QR kode tilhørende de ulike hallene. 

Under arrangement må minimum en person til en hver tid ha ansvar for inngang til hall og registrering av tilskuere. 

Informasjonen som registreres slettes etter 10 dager. 

Arrangementskofferter skal i tillegg inneholde skjemaer for manuell registrering. Disse benyttes hvis den elektroniske registreringen ikke fungerer. Registreringen skal gjøres av en person fra arrangementet. Tilskuere skal ikke selv registrerer seg. 

Skjemaene settes i egen perm på klubbkontoret etter arrangementet. Ekstra skjemaer finnes i permen.

Manuell registrering skal kun gjøres hvis den elektroniske registreringen ikke fungerer. Ikke som et alternativ.

Idrettens koronavettkurs

Norges idrettsforbund har utarbeidet et fellesidrettslig e‑kurs om koronavett. Idrettens koronavettkurs er et smittevernkurs for utøvere. Kurset er for utøvere fra 13 år og oppover og foreldre eller foresatte til utøvere opp til 12 år. Klubben anbefaler at flest mulig tar kurset.

Kurset og informasjon om hvordan dere kommer igang finner dere her

Smittevernsprotokoll for dommere

Håndballforbundet har utarbeidet egen protokoll for dommere i de regionale seriene for å hindre koronasmitte. Mer informasjon finnes på handball​.no