Smittevernsinstruks for gjennomføring av kamper / arrangement i klubbens regi

 • Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid. Dette gjelder alle grupper: Spillere – trenere – lagledere – funksjonærer – tilskuere – osv.
 • God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp.
 • Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kampaktiviteten som foregår innenfor spillebanen.

Håndballforbundet har utarbeidet protokoll for barne- og ungdomshåndball. Det er viktig at lagledere, trenere, hallansvarlige og andre med funksjoner rundt lag/​klubb setter seg grundig inn i denne. 

Klubbens retningslinjer for kamper og arrangement baserer seg på håndballforbundets veileder. Lagledere, trenere, hallansvarlige og andre med funksjoner/​ansvar i forbindelse med kamper/​arrangement, må sette seg grundig inn i veilederen.

Håndballforbundets side med spørsmål og svar gir nyttig informasjon.

Klubben har utarbeidet en egen informasjonsside for gjestende lag og publikum. Lagleder har ansvar for å formidle lenke til informasjonssiden til lagleder for gjestende lag og til egen foreldregruppe (legg den gjerne ut på lagets facebook-side )

Rapportering

Alle situasjoner hvor koronasmitte / covid-19 påvises i tilknytning til klubbens aktiviteter eller aktive medlemmer, eller hvor noen settes i karantene, skal umiddelbart rapporteres til klubbens ledelse.

Dette gjelder

 • ..aktive spillere, trenere, lagledere eller andre i lagets støtteapparat
 • ..familie, medlemmer av samme husstand eller andre i nærkontakt med nevnte personer
 • ..møtende lag eller møtende lags støtteapparat
 • ..publikum på hjemme og bortekamper

Rapportering skal skje til en av følgende personer via telefon

Tom Arne Utnes (styrets leder)

413 62 586

Kenneth Antonsen (arrangement)

970 13 088

Audun Gjerde (nestleder)

469 20 317Klubbens ledelse har ansvar for å kontakte kommunens relevante instanser.

Ansvar i forbindelse med gjennomføring av kamper / arrangement

Hallansvarlig på arrangerende lag fungerer som smittevernsansvarlig mens arrangementet pågår. Ansvaret kan delegeres til en annen person. 

Smittvernsansvarlig har ansvar for at arrangementet gjennomføres i henhold til håndballforbundets veileder, klubbens retningslinjer og kommunens/​utleiers retningslinjer.

I tillegg til smittevernsansvarlig, må laget stille med tilstrekkelig personer for å sikre gjennomføring i henhold til veileder og retningslinjer.

Hallansvarlig og lagleder med ansvar for arrangement, skal i god tid sette opp liste over foreldre/​andre med ansvar for oppfølging av smittevernsrutiner under arrangement.

Smittevern-/arrangøransvarlig kan bortvise personer fra hallen som ikke forholder seg til smittevernsreglene eller etterkommer arrangørens beskjeder.

Smittevern i forbindelse med kamper og arrangement

De nasjonale smitteverntiltakene tillater maksimalt 50 deltakere på innendørs idrettsarrangement. Dette inkluderer spillere og publikum. Dommere, sekretariat, trenere, lagledere og arrangør (hallansvarlig, vakter, etc.) kommer i tillegg.

Dette fordeles på 20 personer (spillere og tilskuere) fra bortelaget og 30 personer fra hjemmelaget.

 • Hjemmelaget kan velge å gi bort noen av sine tilskuerplasser til bortelaget. 
 • Benytter ikke bortelaget alle sine tilskuerplasser, kan disse disponeres av hjemmelaget.
 • Hallansvarlig/​arrangør har ansvar for passe på at det totalt antall spillere og tilskuere ikke overstiger 50.
 • Hallansvarlige, vakter og andre med funksjoner/​oppgaver i forbindelse med arrangementet, må være iført arrangørvester.

Spillere og støtteapparat skal holde en meter avstand på lag-/spillerbenk. Hvis dette ikke lar seg gjøre, skal flere stoler/​benker hentes inn (ta eventuelt kontakt med vaktmester)

Alle med smittevern-/arrangøransvar skal til enhver tid oppfordre til at tilskuere og andre holder en meter avstand. Dette gjelder også innenfor familie/​husstand.

 • Tribuner i Molde Arena, Rekneshallen og Idrettens Hus er merket opp med tape for å vise 1 meter avstand.

Smittevernsansvarlige har ansvar for at det finnes håndsprit/​antibakteriell spray i hallen under arrangementet.

 • Håndsprit skal finnes tilgjengelig ved inngang til hall. Tilskuere og andre skal oppfordres til å benytte dette.
 • Antibakteriell spray benyttes til å rengjøre spillerbenker, sekretariatbord, berøringsflater i garderobe og andre aktuelle berøringsflater. Dette skal skje før og etter kamp.
 • Hvis lagene bytter side, skal spillerbenker rengjøres med antbakteriell spray i pausen.
 • Håndsprit/​antibakteriell spray finnes på klubbrommet (Idrettens hus). Disse settes tilbake etter bruk.

Alle som befinner seg i hallen (bortsett fra spillere, trenere og dommere) skal registreres ved ankomst. Se eget avsnitt lengre nede.

Hvis arrangement ikke kan gjennomføres i henhold til veileder og klubbens retningslinjer, skal det gjennomføres uten publikum i hallen.

Det vil ikke bli satt opp kiosksalg så lenge klubben må oppretteholde smittevernsreglene.

Registrering av publikum under arrangement

Alle som er til stede i hallen i løpet av et arrangement/​kamp, må registreres med navn og telefonnummer. Det inkluderer også smittevernsansvarlige/​hallansvarlige og andre som bidrar til arrangementet. Unntaket er de som er registrert på kamprapporten.

Der er opprettet en egen registreringsapp med tilhørende QR kode per hall. 

Laminerte plakater med QR kode skal plasseres/​festes godt synlige ved inngangen til hallen Disse finnes i arrangementskoffert og/​eller klubbkontoret.

 • Plakatene er tilpasset de ulike hallene. Vær nøye med å benytte riktige plakater
 • Vær oppmerksom på at det finnes egen QR kode / plakat for Molde Arena A og Molde Arena B.

Under arrangement må minimum en person til en hver tid ha ansvar for inngang til hall og registrering av tilskuere. 

Informasjonen som registreres slettes etter 10 dager. 

Arrangementskofferter skal i tillegg inneholde skjemaer for manuell registrering. Disse benyttes kun hvis den elektroniske registreringen ikke fungerer. Manuell registreringen skal gjøres av en person tilhørende arrangementet. Tilskuere skal ikke selv registrerer seg manuelt. 

 • Skjemaene settes i egen perm på klubbkontoret etter arrangementet. Ekstra skjemaer finnes i permen.

Idrettens koronavettkurs

Norges idrettsforbund har utarbeidet et fellesidrettslig e‑kurs om koronavett. Idrettens koronavettkurs er et smittevernkurs for utøvere. Kurset er for utøvere fra 13 år og oppover og foreldre eller foresatte til utøvere opp til 12 år. Klubben anbefaler at flest mulig tar kurset.

Kurset og informasjon om hvordan dere kommer igang finner dere her

Smittevernsprotokoll for dommere

Håndballforbundet har utarbeidet egen protokoll for dommere i de regionale seriene for å hindre koronasmitte. Mer informasjon finnes på handball​.no